อุปกรณ์วัดระดับน้ำมันอัตโนมัติคืออะไร?

สำหรับสถานีบริการน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังน้ำมันใต้พื้นดินมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากสามารถวัดได้อย่างแม่นยำ จะช่วยทำให้เราทราบปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่ และประเมินระยะเวลาในการสั่งน้ำมันล็อตต่อไปได้อย่างถูกต้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารน้ำมัน ซึ่งมีประโยชน์ทั้งต่อสถานีบริการน้ำมันและภายในองค์กรด้วย วันนี้เราจะมาบอกว่าอุปกรณ์วัดระดับน้ำมันอัตโนมัติคืออะไร? มีข้อดีอย่างไร พร้อมเปรียบเทียบขั้นตอนการวัดน้ำมันด้วยไม้วัดทั่วไป กับการใช้ ATG (Automatic Tank Gauge) ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และชี้ให้เห็นถึงข้อดี-ข้อเสีย เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์วัดน้ำมันครั้งต่อไป

การวัดระดับน้ำมันภายในถังด้วยไม้วัดทั่วไป

ไม้วัด เป็นอุปกรณ์วัดระดับน้ำมันในถังที่ใช้กันทั่วไป ก่อนที่จะมีการพัฒนาเป็นไม้วัด ATG ขึ้นมาใช้แทน ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณในถังน้ำมันโดยการใช้ไม้วัด จะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. น้ำยาวัดปริมาณน้ำมัน
 2. กรวยยาง ประมาณ 3-4 อัน
 3. สมุดบันทึก

ขั้นตอนการตรวจสอบระดับน้ำมันโดยการใช้ไม้วัด

ในการตรวจสอบระดับน้ำมันในถังโดยการใช้ไม้วัดทั่วไป มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ใช้กรวยกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัย เพราะบริเวณสถานีบริการน้ำมันมักมีรถยนต์เข้าใช้บริการตลอดเวลา อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยไม่ตั้งใจ นอกจากนี้ ยังกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องและป้องกันประกายไฟเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 2. เปิดท่อไม้วัด โดยหมุนเกลียวไม้วัดขึ้นมา
 3. กะระดับน้ำมัน ประเมินว่าน้ำมันน่าจะอยู่ในระดับใด จากนั้นใช้ผ้าเช็ดน้ำมันให้แห้ง
 4. นำน้ำยาวัดปริมาณน้ำมันมาทาบริเวณไม้วัด แล้วจุ่มไม้ลงไปจนสุดอีกครั้งหนึ่ง
 5. ดึงไม้วัดขึ้นมาอีกครั้งแล้วอ่านค่าตามสเกลไม้วัด โดยสังเกตบริเวณที่โดนน้ำมันและไม่โดนน้ำมัน
 6. จดบันทึกปริมาณน้ำมัน ทำเช่นเดียวกันกับทุกถัง

ขั้นตอนการตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำมันใต้ดิน

นอกจากการตรวจสอบระดับน้ำมันในถัง เราควรจะต้องตรวจสอบว่าในถังน้ำมันนั้น มีน้ำปนอยู่หรือไม่ เนื่องจากน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล เป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทานอล ซึ่งมีองค์ประกอบของน้ำอยู่ โดยมีขั้นตอนการวัดดังต่อไปนี้

 1. เปิดฝาท่อไม้วัด แล้วดึงไม้ขึ้นมาจนสุด
 2. จากนั้นเช็ดปลายไม้วัดให้แห้งสนิท แล้วทาน้ำยาบริเวณปลายไม้
 3. หย่อนไม้วัดลงไปจนสุดเช่นเดียวกัน แล้วค่อย ๆ ดึงขึ้นมา
 4. หากบริเวณที่ทาน้ำยาเปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงว่ามีน้ำเจือปนอยู่

จากขั้นตอนข้างต้นจะเห็นได้ว่า การตรวจสอบระดับน้ำมันและตรวจสอบว่ามีน้ำปะปนอยู่ในถังหรือไม่ จะต้องมีการเตรียมการ และต้องทำในพื้นที่เท่านั้น และส่วนใหญ่จะมีกำหนดเวลาชัดเจน และไม่แสดงผลแบบ Real time

เครื่องวัดระดับน้ำมันอัตโนมัติ ATG ดูข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ได้

การวัดระดับน้ำมันภายในถังด้วยเครื่องวัดระดับน้ำมันอัตโนมัติ ATG

อุปกรณ์วัดระดับน้ำมันอัตโนมัติ ATG คืออะไร? และดีกว่าไม้วัดทั่วไปอย่างไร เราลองไปดูกันเลย

 1. ATG Probe หรือ อุปกรณ์วัดระดับน้ำมันอัตโนมัติ ATG เป็นอุปกรณ์วัดระดับน้ำมันแบบอัตโนมัติ สามารถวัดได้ทั้งน้ำมันและน้ำ (ในกรณีที่มีน้ำเข้าถัง) อยู่ในแกนเดียวกันจะมีลูกลอย 2 ตัว ตัวที่อยู่ด้านบนจะบอกระดับของน้ำมัน และตัวล่างจะบอกระดับของน้ำ ทำให้สามารถทราบทั้งปริมาณน้ำมันในถัง และน้ำที่ปนเปื้อนเข้ามาได้ทันที ข้อดีของ ATG ก็คือ เป็นการอ่านค่าแบบอัตโนมัติ โดยมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ +/- 0.01% เท่านั้น เป็นการวัดแบบดิจิทัลตามมาตรฐานสากล
 2. Consoles ตัวจอมอนิเตอร์สำหรับการตรวจสอบค่าต่าง ๆ มีทั้งโหมด Current Status, Alarm, Delivery และ History
 3. คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ตโฟน สำหรับตรวจดูระดับน้ำมันในถังแบบ Real Time ได้ง่าย ๆ ทั่วโลก ไม่จำเป็นต้องมาวัด ณ พื้นที่หน้างาน

ขั้นตอนการตรวจสอบระดับน้ำมันและน้ำในถังน้ำมันใต้ดิน

โดยปกติแล้ว เครื่องวัดระดับน้ำมันในถังแบบใช้ ATG จะวัดปริมาณน้ำมันและน้ำในถังทุก ๆ 1 นาที แบบอัตโนมัติ จากนั้นจะส่งค่าระดับน้ำมันที่ได้ไปเก็บไว้ใน Database เมื่อเราต้องการทราบปริมาณน้ำมันในถังก็สามารถตรวจสอบได้ทันที ที่สำคัญยังสามารถดึงข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้เช่นเดียวกัน

นอกจากการวัดและเก็บข้อมูลปริมาณน้ำมันแล้ว ยังมีฟังก์ชันอื่น ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เรา อย่างเช่น การดูตารางการลงน้ำมัน (ก่อนลงน้ำมันและหลังลงน้ำมัน), การดูสถานะการเตือนว่ามีน้ำเข้า, เตือนน้ำมันต่ำหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้, การเตือนน้ำมันรั่วซึม ฯลฯ

เปรียบเทียบจุดเด่น-ข้อจำกัดของการวัดปริมาณน้ำมันทั้งสองวิธี

การวัดด้วยไม้วัด

ข้อดี คือ ราคาถูก ทำง่าย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ เพิ่มเติม

ข้อจำกัด คือ มีความยุ่งยาก เพราะต้องเตรียมอุปกรณ์และคน รวมถึงกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ค่าที่ได้มีความคลาดเคลื่อนสูง และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากไม่มีการกั้นพื้นที่อย่างรัดกุมมากพอ

การวัดด้วย ATG

ข้อดี คือ มีความสะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลาในการวัดหรือลงพื้นที่ ก็สามารถตรวจสอบได้จากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟน มีระบบตรวจสอบระดับตลอดเวลา มีการแจ้งเตือนต่าง ๆ ใช้งานได้ง่าย และมีความแม่นยำสูง

ข้อจำกัด คือ มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังน้ำมันด้วยเครื่องวัดระดับน้ำมันในถัง ATG

องค์กรใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการบริหารคลังน้ำมันขององค์กร หรือสถานประกอบการ เราขอแนะนำอุปกรณ์วัดระดับน้ำมัน ATG ช่วยตรวจสอบระดับน้ำมันแบบอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบและดึงข้อมูลได้จากทุกที่ทั่วโลก ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ตโฟนของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลปัจจุบัน หรือข้อมูลย้อนหลัง รวมถึงการตั้งแจ้งเตือนล่วงหน้าแบบอัตโนมัติ สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-402-4444 หรือ LINE Official : @orpak