หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่เหนื่อยใจกับปัญหาน้ำมันหายที่ไม่สิ้นสุด เราขอแนะนำระบบควบคุมการเติมน้ำมันที่ช่วยหยุดปัญหาการขโมยน้ำมัน ควบคุมและสอดส่องได้ แม้ไม่ได้อยู่หน้างาน ที่สำคัญคือ ช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบควบคุมการเติมน้ำมันช่วยหยุดปัญหาการขโมยน้ำมัน

รูปแบบของการขโมยน้ำมัน

ปัญหาการขโมยน้ำมันเป็นหนึ่งในรอยรั่วของธุรกิจ ที่ทำให้ต้นทุนการดำเนินการเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจล้มเหลวในท้ายที่สุด เพราะต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้หมายถึงกำไรที่ลดลงเท่านั้น แต่หมายถึงราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ลูกค้าหันไปซื้อสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง จนสูญเสียโอกาสทางธุรกิจในท้ายที่สุด รูปแบบของการขโมยน้ำมันที่พบบ่อยในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์มีดังต่อไปนี้ 

การเติมน้ำมันโดยออกบิลแพงกว่าราคาจริง

เราจะพบปัญหาการทุจริตแบบนี้ในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงธุรกิจที่ต้องเดินทางเป็นประจำ ทำให้พนักงานบางคนทุจริตโดยการให้สถานีบริการออกบิลแพงกว่าราคาจริง และเก็บส่วนต่างเอาไว้ 

แม้ว่าปัจจุบันนี้ สถานีบริการต่าง ๆ จะมีมาตรการที่เข้มงวดในการออกบิลเกิน แต่บางที่ก็ยังพบเห็นอยู่บ่อย ๆ ซึ่งบริษัทไม่สามารถตรวจสอบได้ 100%

การยักยอกน้ำมันออกจากถังน้ำมัน

วิธีการทุจริตน้ำมันที่เราพบบ่อย ๆ อีกอย่างก็คือ การลักลอบสูบน้ำมันใส่ถังพลาสติก เพื่อนำไปขายต่อหรือนำไปใช้ส่วนตัว

การใช้บัตรเครดิตเติมน้ำมันให้รถคันอื่น

แม้ว่าทางบริษัทจะมีมาตรการให้พนักงานใช้บัตรเครดิตในการเติมน้ำมันรถ แต่หลายครั้งที่มีการเติมน้ำมันให้แก่รถยนต์คันอื่น เช่น รถยนต์ส่วนตัว ทำให้บริษัทต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น 

การแก้ปัญหาของผู้ประกอบการที่พยายามควบคุมการทุจริตน้ำมัน

ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการพยายามที่จะหาวิธีควบคุมการทุจริตน้ำมัน ซึ่งวิธียอดฮิตที่หลายคนใช้มีดังต่อไปนี้

ติดตั้ง GPS Tracking

บริษัทที่ประกอบธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์บางเจ้า ได้พยายามบริหารจัดการต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยติดตั้ง GPS Tracking เพื่อตรวจสอบการเดินรถได้แบบ Real time และย้อนหลัง สามารถตรวจสอบได้ว่าใช้เส้นทางไหน รถติดหรือไม่ รวมถึงการควบคุมความเร็ว

วิธีควบคุมการทุจริตน้ำมันวิธีนี้ได้ผลอยู่พอสมควร แต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้ 100% สำหรับกรณีที่น้ำมันเพิ่มจำนวนไม่มาก เพราะอัตราการกินน้ำมันของรถแต่ละคัน หรือสภาพการจราจรแต่ละวันก็มีผล ทำให้การใช้น้ำมันแตกต่างกันไป

เหมาค่าน้ำมันต่อเที่ยว

ผู้ประกอบการบางคนตัดปัญหาเรื่องทุจริตน้ำมัน โดยการคิดค่าน้ำมันเป็นราคาเหมาต่อเที่ยว เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ราคาน้ำมันก็มีขึ้นมีลง ทำให้พนักงานหลายคนอาจจะไม่พอใจ และมีปัญหาเรื่องการทำงานในท้ายที่สุด 

วิธีควบคุมการทุจริตน้ำมันด้วยระบบควบคุมการเติมน้ำมัน

หยุดปัญหาการขโมยน้ำมันและทุจริตด้วยการใช้ระบบควบคุมการจ่ายน้ำมัน ด้วย 2 วิธีง่าย ๆ ดังนี้

ระบบ Home Base

สำหรับบริษัทที่มีสถานีบริการเป็นของตนเอง แนะนำให้ติดตั้งระบบปั๊มน้ำมันสำหรับขนส่งโลจิสติกส์ หรือ Home Base ที่จะช่วยควบคุมการจ่ายน้ำมันและสต็อกน้ำมันแบบ Real Time ผ่านระบบคลาวด์ (Cloud) 

Fleet Payment Solution ผ่านวงแหวนอัจฉริยะ

หากสถานประกอบการใดที่ไม่ได้มีสถานีบริการของตัวเอง หรือว่าพนักงานต้องขับรถระยะทางไกลเป็นประจำ แนะนำให้ใช้ระบบ Fleet Payment Solution ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการขโมยน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบควบคุมการจ่ายน้ำมัน หยุดปัญหาทุจริตน้ำมัน

ไม่ต้องเหนื่อยใจกับปัญหาการขโมยน้ำมัน หรือทุจริตอีกต่อไป ด้วยระบบควบคุมการเติมน้ำมันแบบ Home Base ของ Orpak ที่สามารถตรวจสอบและควบคุมได้ทุกจุดแบบ Real Time สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-402-4444 หรือ LINE Official : @orpak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *